HANS JETHS FOTOGRAFIE

Geselecteerd werk .  Everyone has a Self 

— 

Everyone has a Self

Everyone has a Self – Een Verkenning van Identiteit en Karaktertransformatie via Fotografie

In Everyone has a Self duik ik dieper in de wereld van identiteit en karaktertransformatie. Geïnspireerd door hoofddeksels, brillen, accessoires en schmink, ontplooi ik op speelse wijze de band tussen mijzelf en diverse personages door middel van fotografie. Elk zelfportret markeert niet alleen een visuele metamorfose, maar ook een transformatie van rol - van fotograaf tot acteur. Deze intrigerende samensmelting van identiteiten tussen het model, de fotograaf (ikzelf), de acteur (ikzelf in diverse gedaanten) en de toeschouwer creëert een dynamisch en boeiend samenspel.

Deze wisselwerking tussen personages en identiteiten stelt mij in staat om op meerdere niveaus van realiteit en ervaring te duiken. Als kunstenaar engageer ik mezelf opzettelijk met het portret, bekeken door de ogen van de toeschouwer, waardoor er een diepere betrokkenheid en interactie ontstaat. Het resulterende samenspel opent een ruimte voor inspiratie, die niet alleen mijn eigen perspectieven en inzichten verrijkt, maar ook nieuwe verhalen en paradigma's voor zowel de geportretteerde als de kijker aanwakkert.

Everyone has a Self' – Exploring Identity and Character Transformation through Photography


In the photo project 'Everyone has a Self,' I delve deeper into the realm of identity and character transformation. Drawing inspiration from hats, glasses, accessories, and makeup, I playfully forge the connection between myself and various personas through photography. Each self-portrait marks not just a visual metamorphosis but also a shift in role – from photographer to actor. This intriguing fusion of identities among the model, the photographer (myself), the actor (myself in diverse forms), and the viewer creates a dynamic and captivating interplay.


This interplay of characters and identities allows me to plunge into multiple layers of reality and experience. As an artist, I intentionally engage with the portrait as seen through the viewer's eyes, fostering a deeper level of connection and interaction. The resulting interplay opens a space for inspiration, enriching not only my own perspectives and insights but also igniting new stories and paradigms for both the subject and the audience.

Selectie 2018-2019

Selectie 2013-2014 

Hans Jeths Fotografie

Copyright© Jeths Productions, all images + stories 2012-2023 

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies om de site te verbeteren en om gedrag te volgen binnen en mogelijk buiten de site. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie.

OK